Psychoterapia dorosłych

Psychoterapia jest przeznaczona głównie dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysów życiowych, nie potrafiących sobie poradzić w relacjach z ludźmi; nie radzących sobie z codziennym stresem, niezadowolonych z życia, nie potrafiących zrozumieć samych siebie, szukających wskazówek do rozwoju osobistego, mających zaniżoną samoocenę. Także dla osób, które szukają wiedzy na temat swojego postępowania tak, aby było ono bardziej świadome. Istnieją różne nurty w psychoterapii, jednakże niezależnie od podejścia głównym sposobem pracy w psychoterapii jest rozmowa.

Nasi wykwalifikowani i doświadczeni terapeuci wykorzystują następujące metody psychoterapii:

Terapia systemowa wyrosła na gruncie systemu jako sposobu opisywania świata. W tym nurcie psychoterapii terapeutę charakteryzuje postawa neutralności. W psychoterapii systemowej terapeuta nie przyjmuje roli dyrektywnej, pomaga osobie uczestniczącej w terapii spojrzeć na problem w szerszej niż dotychczas perspektywie. W ujęciu systemowym nie mówi się o jednej obiektywnej prawdzie istniejącej jako samodzielny byt, niezależnie od części systemu. Terapia systemowa często utożsamiana jest z terapią rodzinną, lecz jej zastosowanie może być o wiele szersze i może być stosowana w terapii zarówno indywidualnej, jak i u małżeństw czy par.

Gestalt jest jednym z głównych nurtów współczesnej psychoterapii. Terapia Gestalt lokuje się w nurcie psychologii humanistycznej. Nazywana jest również podejściem egzystencjalnym lub fenomenologicznym z racji swoich filozoficznych odniesień. Celem terapii Gestalt jest poszerzenie świadomości siebie oraz przejęcie odpowiedzialności za własne decyzje i działania. Terapeuta towarzyszy uczestnikowi terapii w odkrywaniu jego autentycznych pragnień, emocji i potrzeb, pomaga w budowie własnego, autonomicznego systemu wartości i stwarza warunki do integracji osobowości. Osoba uczęszczająca na terapię doświadczając w pełni siebie ma szansę nawiązywać autentyczne kontakty z innymi ludźmi.

Rejestracja i dojazd

Gabinet psychoterapii  mieści się w budynku Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej przy ulicy Gwarnej 6A (boczna Piłsudskiego), w centrum Wrocławia, niedaleko Dworca Głównego PKP i jest czynny w godzinach otwarcia Poradni.

Rejestracja osobista lub telefoniczna pod numerem (71) 795 92 20; mobile: 0500 800 144.

Dojazd spoza Wrocławia pociągiem do Dworca Głównego PKP lub autobusem do Dworca Centralnego PKS.
Z terenu Wrocławia – każdym tramwajem lub autobusem, który dojeżdża w okolice Dworca Głównego PKP, ulic: Gen. T. Kościuszki, ks. H. Kołłątaja, Mar. J. Piłsudskiego.