EEG Biofeedback

Co to jest EEG BIOFEEDBACK?

EEG Biofeedback to nowa, skuteczna metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu.
Metoda EEG Biofeedback jest metodą klasycznej medycyny (wchodzi w spis międzynarodowych procedur medycznych), używaną szeroko jako metoda nieinwazyjna, bez skutków ubocznych. Polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych.

EEG Biofeedback jest formą neurorehabilitacji, łączącą w sobie elementy psycho- i neurofizjoterapii. Przy użyciu zestawu komputerowego z dwoma monitorami, jest obrazowana i modulowana czynność bioelektryczna mózgu. Wykorzystuje się tutaj sprzężenie zwrotne między stanem psychicznym a czynnością neurofizjologiczną mózgu osoby biorącej udział w ćwiczeniach mózgu EEG Biofeedback.

Osoba poddawana terapii, spełniając ustalone kryteria ćwiczeń gry – ma wpływ na własny obraz fal mózgowych. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, trenujący otrzymuje nagrodę w postaci punktów (gra przebiega pomyślnie). Przy wzroście aktywności niepożądanych pasm, sukces w grze znika. W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się nowych, bardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych.

EEG Biofeedback jest zatem techniką świadomego kontrolowania i sprzęgania funkcji fizjologicznych i psychicznych – zależnie od celu terapii. Za pomocą odpowiedniej liczby treningów można w sposób zamierzony wzmacniać bądź osłabiać czynność. Prawidłowe zakresy częstotliwości fal mózgowych, które można wytrenować, są określone na podstawie wiedzy naukowej w zależności od wieku, stanu świadomości i rodzaju wysiłku psychicznego trenowanego.

Dzieci

– OGÓLNY TRENING ZWIĘKSZAJĄCY MOŻLIWOŚCI INTELEKTUALNE (SZYBKOŚĆ UCZENIA SIĘ I ZAPAMIĘTYWANIA, KREATYWNOŚĆ, KONCENTRACJA)
– TERAPIA DZIECI Z GRUPY RYZYKA DYSLEKSJI
– TERAPIA DZIECI Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ,
– TERAPIA DZIECI Z ZESPOŁEM NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ,
– TERAPIA ZABURZEŃ PSYCHOSOMATYCZNYCH.

Młodzież

– OGÓLNY TRENING ZWIĘKSZAJĄCY MOŻLIWOŚCI INTELEKTUALNE (AKTYWNOŚĆ INTELEKTUALNA, KREATYWNOŚĆ, SZYBKOŚĆ UCZENIA SIĘ I ZAPAMIĘTYWANIA, SZYBKOŚĆ PODEJMOWANIA DECYZJI),
– TRENING ZWIĘKSZAJĄCY WYDAJNOŚĆ PRACY MÓZGU,
– TRENING RELAKSACYJNY, ŁAGODZĄCY NEGATYWNE NASTĘPSTWA STRESU, OBNIŻAJąCY POZIOM NAPIĘCIA PSYCHICZNEGO,
– TERAPIA ZESPOŁU PRZEWLEKŁEGO ZMĘCZENIA.

Metoda ta jest skuteczna w 80-95% przypadków, w zależności od stopnia złożoności problemu.
Stosując EEG Biofeedback możemy więc polepszyć czynność bioelektryczną mózgu. Stwarza to duże możliwości w leczeniu zaburzeń neurologicznych, psychosomatycznych, psychiatrycznych.

Celem treningu EEG Biofeedback jest osiągnięcie takiego stanu mózgu, aby wytworzyć utrwalony odpowiedni wzorzec reagowania, – czyli tak zoptymalizować pracę mózgu, by przy jednoczesnej relaksacji posiadać umiejętność pełnej koncentracji

Dla kogo?

EEG Biofeedback można stosować u dzieci powyżej trzech lat, czyli jeszcze przed osiągnięciem wieku szkolnego. Każdy przypadek omawiany jest w 4-osobowym zespole specjalistów, którzy konstruują indywidualny dla każdej osoby poddającej się terapii program korekcyjno-terapeutyczny. Nasi terapeuci stale wymieniają między sobą doświadczenia oraz poddają się superwizjom. Posiadamy najnowocześniejszy aparat do terapii „Biofeedback” firmy „Elmiko” wraz z uaktualnianym na bieżąco najnowszym oprogramowaniem.

Spektrum wskazań do treningu EEG Biofeedback jest bardzo szerokie. Mogą z niego korzystać zarówno ludzie zdrowi, którzy chcą poprawić efektywność pracy mózgu, zmniejszyć poziom stresu, jak również osoby z różnymi schorzeniami OUN, chorobami narządowymi lub zaburzeniami psychosomatycznymi.

Terapia EEG Biofeedback jest skuteczna w przypadkach:

– problemów szkolnych (zwłaszcza typu dyslektycznego, dysgraficznego, dysortograficznego);
– zaburzeń uwagi i koncentracji;
– zaburzeń zachowania;
– apatii;
– zaburzeń snu;
– stanów lękowych, depresji;
– przewlekłych bólów głowy;
– uzależnień;
– zaburzeń odżywiania;
– rehabilitacji po udarach, urazach.

Metoda EEG Biofeedback jest szczególnie przydatna w neurologii, ponieważ zwiększa możliwość stabilizacji kory mózgowej, co jest bardzo istotne w leczeniu np. epilepsji.

Wskazania do stosowania treningu EEG Biofeedback:

Ludzie zdrowi chcący poprawić
efektywność pracy mózgu:

– uczniowie;
– studenci;
– dziennikarze;
– sportowcy;
– artyści;
– naukowcy;
– menadżerowie;
– kadra kierownicza.

Ludzie z zaburzeniami
(wybrane jednostki chorobowe):

– ADD;
– ADHD;
– autyzm;
– agresja;
– anoreksja;
– bulimia;
– nerwice, psychozy;
– choroba Parkinsona;
– stres;
– uzależnienia;
– zaburzenia snu, pamięci, mowy;

Zanim zaczniesz treningi:

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia treningów „Biofeedback” jest wykonanie badania EEG głowy, gdyż w przypadku niektórych schorzeń neurologicznych ten rodzaj terapii nie jest wskazany. Jeżeli osoba chcąca poddać się treningom posiada aktualny zapis EEG na płycie lub w formie wydrukowanej, nie musi wykonywać badania EEG, lecz musi udostępnić terapeucie ten zapis do wglądu. W przypadku braku aktualnego badania należy je wykonać – można to zrobić także w naszej Poradni.

Zamiast zapisu EEG można przynieść zaświadczenie podpisane przez lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do treningów „Biofeedback”. Zaświadczenie pozostaje w dokumentach Poradni.

INFORMACJA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH TRENINGI BIOFEEDBACK

1. Pierwsza seria treningów to co najmniej 12 cotygodniowych spotkań – 2 diagnostyczne i 10 terapeutycznych.

2. Po dwóch spotkaniach diagnostycznych 4-osobowy zespół specjalistów opracowuje dla każdej osoby poddającej się terapii indywidualny program korekcyjno – terapeutyczny, który jest realizowany przez jednego terapeutę. Uczestnik terapii ma prawo do wyboru terapeuty.

3. Treningi odbywają się raz w tygodniu (w ustalonym z osobą uczestniczącą w terapii dniu i godzinie).

4. Przyjmuje się, że czas efektywnej pracy z osobą to 30-45 minut, jednak czas trwania jednej sesji jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników (wiek,
stopień zaawansowania, możliwości, stan psychofizyczny osoby podejmującej terapię, itp.).

5. W przypadkach losowych uczestnik terapii SI zobowiązany jest niezwłocznie poinformować telefonicznie Poradnię o swojej nieobecności.
W takim przypadku ustalany jest wyjątkowo inny termin sesji. Dla skuteczności terapii przerwy pomiędzy sesjami nie powinny być dłuższe niż 10 dni.
Poradnia dołoży wszelkich starań, aby termin 10-dniowy nie został przekroczony.

6. Jeżeli wizyta nie zostanie wcześniej odwołana i terapeuta będzie bezskutecznie oczekiwał na pacjenta – przy następnej wizycie zostanie on zobowiązany uiścić opłatę za trening, który nie odbył się z jego winy.

7. Po zakończeniu pierwszej serii treningów uczestnik terapii SI wraz z terapeutą, po przeanalizowaniu jej efektów, podejmują decyzję o zakończeniu, przerwie, lub kontynuowaniu treningów.

Rejestracja i dojazd

Gabinet Biofeedback mieści się w budynku Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej przy ulicy Gwarnej 6A (boczna Piłsudskiego), w centrum Wrocławia, niedaleko Dworca Głównego PKP i jest czynny w godzinach otwarcia Poradni.

Rejestracja osobista lub telefoniczna pod numerem (71) 795 92 20; mobile: 0500 800 144.

Dojazd spoza Wrocławia pociągiem do Dworca Głównego PKP lub autobusem do Dworca Centralnego PKS.
Z terenu Wrocławia – każdym tramwajem lub autobusem, który dojeżdża w okolice Dworca Głównego PKP, ulic: Gen. T. Kościuszki, ks. H. Kołłątaja, Mar. J. Piłsudskiego.