Diagnoza i terapia dysleksji i dyskalkulii

W naszej poradni zajmujemy się profesjonalną diagnozą i terapią dysleksji i dyskalkulii.


Pamiętaj – dziecku z dysleksją i dyskalkulią można i należy pomóc. Taką pomoc uzyskasz właśnie w naszej poradni.

Terminologia:

dysleksja – specyficzne trudności w czytaniu;
dysortografia – specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne);
dysgrafia – niski poziom graficzny pisma.

DYSLEKSJA ROZWOJOWA
Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym.

Najczęstsze objawy dysleksji rozwojowej:

• oburęczność;
• mylenie prawej i lewej ręki;
• trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego;
• trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane;
• mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g), liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter;
• błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad ortografii.

DYSKALKULIA ROZWOJOWA
Dyskalkulia rozwojowa jest strukturalnym zaburzeniem zdolności matematycznych u uczniów o prawidłowym rozwoju umysłowym.

Najczęstsze objawy dyskalkulii rozwojowej:

– niepoprawne liczenie przedmiotów;
– zapominanie następnego etapu w jakiejś operacji;
– nie sprawdzanie pracy lub takie sprawdzanie, które nie jest skuteczne;
– trudności w rozumieniu logiki lub języka matematycznego;
– dziwaczne błędy; np. pisanie liczb (symboli), które wydają się pochodzić znikąd;
– powolne odpowiedzi;
– liczenie na palcach;
– trudności w uczeniu się tabliczki mnożenia;
– trudności w rozwiązywaniu zadań;
– trudności w czytaniu mapy;
– trudności w uczeniu się podstawowych operacji i zastosowaniu ich poza lekcją matematyki; np. obliczanie długości, ilości;
– strach przed matematyką.

Rejestracja i dojazd

Gabinet  mieści się w budynku Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej przy ulicy Gwarnej 6A (boczna Piłsudskiego), w centrum Wrocławia, niedaleko Dworca Głównego PKP i jest czynny w godzinach otwarcia Poradni.

Rejestracja osobista lub telefoniczna pod numerem (71) 795 92 20; mobile: 0500 800 144.

Dojazd spoza Wrocławia pociągiem do Dworca Głównego PKP lub autobusem do Dworca Centralnego PKS.
Z terenu Wrocławia – każdym tramwajem lub autobusem, który dojeżdża w okolice Dworca Głównego PKP, ulic: Gen. T. Kościuszki, ks. H. Kołłątaja, Mar. J. Piłsudskiego.