Integracja sensoryczna (SI)

Co to jest Integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna jest procesem, w którym następuje organizacja docierających do naszego organizmu wrażeń, tak by mogły być wykorzystane w celowym, zakończonym sukcesem działaniu.
Wrażenia te związane są z bodźcami sensorycznymi pochodzącymi z otaczającego nas środowiska oraz z naszego organizmu. Przetwarzane są w mózgu, który porządkuje te informacje, przekształca je, integruje z innymi odpowiednimi wrażeniami, tak by ostateczny rezultat tej aktywności był użyteczny, by stał się odpowiednią reakcją adaptacyjną.

Jak wygląda terapia SI?
Osoba przeprowadzająca badania, a następnie terapię, powinna być wykwalifikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej. Podczas terapii osoba będzie zachęcana do wykonywania aktywności, która będzie wyzwalać i prowokować odpowiednie, skuteczne reakcje na bodźce sensoryczne. W trakcie zajęć wykonywane będą odpowiednie aktywności dostarczające stymulacji przedsionkowej, proprioceptywnej oraz dotykowej. Stopień trudności tych aktywności będzie stopniowo wzrastać tak, aby wymagać coraz bardziej zorganizowanych i zaawansowanych reakcji. W trakcie terapii preferowane są ukierunkowane zabawy i aktywności, wyzwalające automatyczne reakcje sensoryczne, aniżeli instruowane, narzucone i ćwiczone konkretne reakcje na bodźce.

Dla kogo przeznaczona jest terapia SI?
Terapia SI przeznaczona jest dla każdego, u kogo stwierdza się zaburzenia przetwarzania sensorycznego. Uczestnikami mogą być niemowlęta, dzieci, a nawet dorośli.

Wskazania do stosowania oddziaływań terapeutycznych (osoby z):

• problemami szkolnymi (zwłaszcza typu dyslektycznego, dysgraficznego, dysortograficznego)
• z opóźnieniami rozwojowymi
• zaburzeniami uwagi i koncentracji
• zaburzeniami zachowania i emocji
• z autyzmem, zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnością intelektualną
• z zaburzeniami mowy
• z MPDZ
• z ADHD
• z różnymi zespołami genetycznymi /zespół Downa, zespół kruchego chromosomu X, zespół Williamsa i inne

INFORMACJA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH TERAPIĘ SI

1. Pierwsza seria spotkań to co najmniej 5 cotygodniowych spotkań – 3 diagnostyczne i 2 terapeutycznych. Cały proces terapii
zwykle trwa minimum 1 rok do 2-3 lat lub dłużej. Jest to kwestia indywidualna.

2. Treningi odbywają się raz w tygodniu (w ustalonym z osobą uczestniczącą w terapii dniu i godzinie).

3. Przyjmuje się, że czas efektywnej pracy z osobą to 45-60 minut, jednak czas trwania jednej sesji jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników (wiek,
stopień zaawansowania, możliwości, stan psychofizyczny osoby podejmującej terapię, itp.)

4. W przypadkach losowych uczestnik terapii SI zobowiązany jest niezwłocznie poinformować telefonicznie Poradnię o swojej nieobecności.
W takim przypadku ustalany jest wyjątkowo inny termin sesji. Dla skuteczności terapii przerwy pomiędzy sesjami nie powinny być dłuższe niż 10 dni.
Poradnia dołoży wszelkich starań, aby termin 10-dniowy nie został przekroczony.

5. Jeżeli wizyta nie zostanie wcześniej odwołana i terapeuta będzie bezskutecznie oczekiwał na pacjenta – przy następnej wizycie zostanie on jest zobowiązany uiścić opłatę za trening, który nie odbył się z jego winy.

6. Po zakończeniu pierwszej serii treningów uczestnik terapii SI wraz z terapeutą, po przeanalizowaniu jej efektów, podejmują decyzję o zakończeniu, przerwie, lub kontynuowaniu treningów.

Rejestracja i dojazd

Gabinet terapii integracji sensorycznej mieści się w budynku Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej przy ulicy Gwarnej 6A (boczna Piłsudskiego), w centrum Wrocławia, niedaleko Dworca Głównego PKP i jest czynny w godzinach otwarcia Poradni.

Rejestracja osobista lub telefoniczna pod numerem (71) 795 92 20; mobile: 0500 800 144.

Dojazd spoza Wrocławia pociągiem do Dworca Głównego PKP lub autobusem do Dworca Centralnego PKS.
Z terenu Wrocławia – każdym tramwajem lub autobusem, który dojeżdża w okolice Dworca Głównego PKP, ulic: Gen. T. Kościuszki, ks. H. Kołłątaja, Mar. J. Piłsudskiego.