Nasze usługi

Medycyna pracy

Stosownie do zapisów Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o służbie medycyny pracy (tekst ujednolicony Dz. U. z 2004 Nr 125 poz. 1317 z póżn. zm.) na pracodawcy spoczywa obowiązek objęcia profilaktyczną opieką medyczną zatrudnionych pracowników. W celu zabezpieczenia Państwa pracowników w kompleksowe spektrum usług z zakresu medycyny pracy zachęcamy do skorzystania z usług PRO-MED sp. z o.o.

Integracja Sensoryczna (SI)

Integracja sensoryczna jest procesem, w którym następuje organizacja docierających do naszego organizmu wrażeń, tak by mogły być wykorzystane w celowym, zakończonym sukcesem działaniu. Wrażenia te związane są z bodźcami sensorycznymi pochodzącymi z otaczającego nas środowiska oraz z naszego organizmu. Przetwarzane są w mózgu, który porządkuje te informacje, przekształca je, integruje z innymi odpowiednimi wrażeniami, tak by ostateczny rezultat tej aktywności był użyteczny, by stał się odpowiednią reakcją adaptacyjną.

EEG Biofeedback

EEG Biofeedback to nowa, skuteczna metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu. Metoda EEG Biofeedback jest metodą klasycznej medycyny (wchodzi w spis międzynarodowych procedur medycznych), używaną szeroko jako metoda nieinwazyjna, bez skutków ubocznych. Polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych.

Diagnoza i terapia dysleksji i dyskalkulii

W naszej poradni zajmujemy się profesjonalną diagnozą i terapią dysleksji i dyskalkulii. Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Dyskalkulia rozwojowa jest strukturalnym zaburzeniem zdolności matematycznych u uczniów o prawidłowym rozwoju umysłowym.

Logopedia

Kompleksowa terapia logopedyczna dzieci i dorosłych prowadzona jest w naszej poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ul. Gwarnej 6A we Wrocławiu. Usługi te realizujemy także na rzecz osób ubezpieczonych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Psychoterapia dorosłych

Psychoterapia jest przeznaczona głównie dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysów życiowych, nie potrafiących sobie poradzić w relacjach z ludźmi; nie radzących sobie z codziennym stresem, niezadowolonych z życia, nie potrafiących zrozumieć samych siebie, szukających wskazówek do rozwoju osobistego, mających zaniżoną samoocenę. Także dla osób, które szukają wiedzy na temat swojego postępowania tak, aby było ono bardziej świadome. Istnieją różne nurty w psychoterapii, jednakże niezależnie od podejścia głównym sposobem pracy w psychoterapii jest rozmowa.

Podstawowa opieka zdrowotna

Przychodnie PRO-MED sp. z o.o. zabezpieczają w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia dla swoich Pacjentów spektrum kompleksowych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, obejmujące:
– opiekę lekarzy rodzinnych, internistów, pediatrów;
– świadczenia położnych środowiskowo-rodzinnych;
– świadczenia pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych;
– szczepienia obowiązkowe dla dzieci.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej PRO-MED sp. z o.o. realizuje świadczenia na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia dla osób ubezpieczonych oraz świadczenia pełnopłatne dla Pacjentów. Zasady oraz tryb udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych uzyskacie od naszego peronelu a także znajdziecie Państwo na stronach NFZ.

Stomatologia

Zdrowe, piękne, białe zęby są wizytówką każdego człowieka. Dodają pewności siebie oraz sprawiają, że chcemy się częściej uśmiechać. Aby taki cel osiągnąć, poza codzienną higieną jamy ustnej, wystarczy systematycznie zgłaszać się do gabinetu stomatologicznego celem leczenia oraz profilaktyki dentystycznej.

Poradnictwo dietetyczne dla dzieci i dorosłych

Kompleksowa terapia logopedyczna dzieci i dorosłych prowadzona jest w naszej poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ul. Gwarnej 6A we Wrocławiu. Usługi te realizujemy także na rzecz osób ubezpieczonych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.