EEG Biofeedback

 

Co to jest EEG BIOFEEDBACK?


EEG Biofeedback to nowa, skuteczna metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu.
Metoda EEG Biofeedback jest metodą klasycznej medycyny (wchodzi w spis międzynarodowych procedur medycznych), używaną szeroko jako metoda nieinwazyjna, bez skutków ubocznych. Polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych.

   EEG Biofeedback jest formą neurorehabilitacji, łączącą w sobie elementy psycho- i neurofizjoterapii. Przy użyciu zestawu komputerowego z dwoma monitorami, jest obrazowana i modulowana czynność bioelektryczna mózgu. Wykorzystuje się tutaj sprzężenie zwrotne między stanem psychicznym a czynnością neurofizjologiczną mózgu osoby biorącej udział w ćwiczeniach mózgu EEG Biofeedback.

   Osoba poddawana terapii, spełniając ustalone kryteria ćwiczeń gry - ma wpływ na własny obraz fal mózgowych. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, trenujący otrzymuje nagrodę w postaci punktów (gra przebiega pomyślnie). Przy wzroście aktywności niepożądanych pasm, sukces w grze znika. W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się nowych, bardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych.

   EEG Biofeedback jest zatem techniką świadomego kontrolowania i sprzęgania funkcji fizjologicznych i psychicznych - zależnie od celu terapii. Za pomocą odpowiedniej liczby treningów można w sposób zamierzony wzmacniać bądź osłabiać czynność. Prawidłowe zakresy częstotliwości fal mózgowych, które można wytrenować, są określone na podstawie wiedzy naukowej w zależności od wieku, stanu świadomości i rodzaju wysiłku psychicznego trenowanego. 

   Metoda ta jest skuteczna w 80-95% przypadków, w zależności od stopnia złożoności problemu. 
Stosując EEG Biofeedback możemy więc polepszyć czynność bioelektryczną mózgu. Stwarza to duże możliwości w leczeniu zaburzeń neurologicznych, psychosomatycznych, psychiatrycznych. 

   Celem treningu EEG Biofeedback jest osiągnięcie takiego stanu mózgu, aby wytworzyć utrwalony odpowiedni wzorzec reagowania, – czyli tak zoptymalizować pracę mózgu, by przy jednoczesnej relaksacji posiadać umiejętność pełnej koncentracji.


Dla kogo?

   EEG Biofeedback można stosować u dzieci powyżej trzech lat, czyli jeszcze przed osiągnięciem wieku szkolnego. Każdy przypadek omawiany jest w 4-osobowym zespole specjalistów, którzy konstruują indywidualny dla każdej osoby poddającej się terapii program korekcyjno-terapeutyczny. Nasi terapeuci stale wymieniają między sobą doświadczenia oraz poddają się superwizjom.
   Posiadamy najnowocześniejszy aparat do terapii „Biofeedback” firmy „Elmiko” wraz z uaktualnianym na bieżąco najnowszym oprogramowaniem.

   Spektrum wskazań do treningu EEG Biofeedback jest bardzo szerokie. Mogą z niego korzystać zarówno ludzie zdrowi, którzy chcą poprawić efektywność pracy mózgu, zmniejszyć poziom stresu, jak również osoby z różnymi schorzeniami OUN, chorobami narządowymi lub zaburzeniami psychosomatycznymi.


Terapia EEG Biofeedback jest skuteczna w przypadkach:

     - problemów szkolnych (zwłaszcza typu dyslektycznego, dysgraficznego, dysortograficznego);
     - zaburzeń uwagi i koncentracji;
     - zaburzeń zachowania;                                          
     - apatii;
     - zaburzeń snu;
     - stanów lękowych, depresji;
     - przewlekłych bólów głowy;
     - uzależnień;
     - zaburzeń odżywiania;
     - rehabilitacji po udarach, urazach.


   Metoda EEG Biofeedback jest szczególnie przydatna w neurologii, ponieważ zwiększa możliwość stabilizacji kory mózgowej, co jest bardzo istotne w leczeniu np. epilepsji.


Wskazania do stosowania treningu EEG Biofeedback:


   Ludzie zdrowi chcący poprawić efektywność pracy mózgu:                              
     - uczniowie;
     - studenci;                                                                                 
     - dziennikarze;
     - sportowcy;
     - artyści;
     - naukowcy;
     - menadżerowie;
     - kadra kierownicza. 

   Ludzie z zaburzeniami (wybrane jednostki chorobowe):
     - ADD;
     - ADHD;
     - autyzm;
     - agresja;
     - anoreksja;
     - bulimia;
     - nerwice, psychozy;
     - choroba Parkinsona;
     - stres;
     - uzależnienia;
     - zaburzenia snu, pamięci, mowy;
     - oraz wiele innych.


Zanim zaczniesz treningi.
 
   Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia treningów „Biofeedback” jest wykonanie badania EEG głowy, gdyż w przypadku niektórych schorzeń neurologicznych ten rodzaj terapii nie jest wskazany. Jeżeli osoba chcąca poddać się treningom posiada aktualny zapis EEG na płycie lub w formie wydrukowanej, nie musi wykonywać badania EEG, lecz musi udostępnić terapeucie ten zapis do wglądu.
W przypadku braku aktualnego badania należy je wykonać – można to zrobić także w naszej Poradni.

Zamiast zapisu EEG można przynieść zaświadczenie podpisane przez lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do treningów „Biofeedback”. Zaświadczenie pozostaje w dokumentach Poradni.


INFORMACJA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH TRENINGI BIOFEEDBACK

   1. Pierwsza seria treningów to co najmniej 12 cotygodniowych spotkań – 2 diagnostyczne i 10 terapeutycznych.

   2. Po dwóch spotkaniach diagnostycznych 4-osobowy zespół specjalistów opracowuje dla każdej osoby poddającej się terapii indywidualny program korekcyjno -
       terapeutyczny, który jest realizowany przez jednego terapeutę. Uczestnik terapii ma prawo do wyboru terapeuty.

   3. Treningi odbywają się raz w tygodniu (w ustalonym z osobą uczestniczącą w terapii dniu i godzinie). 

   4. Przyjmuje się, że czas efektywnej pracy z osobą to 30-45 minut, jednak czas trwania jednej sesji jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników (wiek,
       stopień zaawansowania, możliwości, stan psychofizyczny osoby podejmującej terapię, itp.).

   5. W przypadkach losowych uczestnik terapii SI zobowiązany jest niezwłocznie poinformować telefonicznie Poradnię o swojej nieobecności.
       W takim przypadku ustalany jest wyjątkowo inny termin sesji. Dla skuteczności terapii przerwy pomiędzy sesjami nie powinny być dłuższe niż 10 dni.
       Poradnia dołoży wszelkich starań, aby termin 10-dniowy nie został przekroczony.

   6. Jeżeli wizyta nie zostanie wcześniej odwołana i terapeuta będzie bezskutecznie oczekiwał na pacjenta – przy następnej wizycie zostanie on zobowiązany
       uiścić opłatę za trening, który nie odbył się z jego winy.

   7. Po zakończeniu pierwszej serii treningów uczestnik terapii SI wraz z terapeutą, po przeanalizowaniu jej efektów, podejmują decyzję o zakończeniu, przerwie,
       lub kontynuowaniu treningów.


Rejestracja i dojazd

   Gabinet Biofeedback mieści się w budynku Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej przy ulicy Gwarnej 6A (boczna Piłsudskiego), w centrum
   Wrocławia, niedaleko Dworca Głównego PKP i jest czynny w godzinach otwarcia Poradni.

    Rejestracja osobista lub telefoniczna pod numerem (71) 795 92 20; mobile: 0500 800 144.


   Dojazd spoza Wrocławia pociągiem do Dworca Głównego PKP lub autobusem do Dworca Centralnego PKS.
   Z terenu Wrocławia – każdym tramwajem lub autobusem, który dojeżdża w okolice Dworca Głównego PKP, ulic: Gen. T. Kościuszki, ks. H. Kołłątaja,
   Mar. J. Piłsudskiego.


                                                                                                        
                                                                                           SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Uwaga! W naszym serwisie wykorzystywany jest mechanizm ciasteczek (ang. cookies). Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wyłączenie go w ustawieniach Państwa przeglądarki. Zablokowanie tego mechanizmu nie uniemożliwia korzystania z naszej strony.