Integracja Sensoryczna (SI)

 

Co to jest Integracja sensoryczna?

   Integracja sensoryczna jest procesem, w którym następuje organizacja docierających do naszego organizmu wrażeń, tak by mogły być wykorzystane w celowym, zakończonym sukcesem działaniu.
   Wrażenia te związane są z bodźcami sensorycznymi pochodzącymi z otaczającego nas środowiska oraz z naszego organizmu. Przetwarzane są w mózgu,  który porządkuje te informacje, przekształca je, integruje z innymi odpowiednimi wrażeniami, tak by ostateczny rezultat tej aktywności był użyteczny, by stał się odpowiednią reakcją adaptacyjną.


Jak wygląda terapia SI?
 


   Osoba przeprowadzająca badania, a następnie terapię, powinna być wykwalifikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej. Podczas terapii osoba będzie zachęcana  do wykonywania aktywności, która będzie wyzwalać
i prowokować odpowiednie, skuteczne reakcje na bodźce sensoryczne. W trakcie zajęć wykonywane będą odpowiednie aktywności dostarczające stymulacji przedsionkowej, proprioceptywnej oraz dotykowej. Stopień trudności tych aktywności będzie stopniowo wzrastać tak, aby wymagać coraz  bardziej zorganizowanych i zaawansowanych reakcji. W trakcie terapii preferowane są ukierunkowane zabawy i aktywności, wyzwalające automatyczne reakcje sensoryczne, aniżeli instruowane, narzucone i ćwiczone konkretne reakcje na bodźce.


Dla kogo przeznaczona jest terapia SI?

   Terapia SI przeznaczona jest dla każdego, u kogo stwierdza się zaburzenia przetwarzania sensorycznego. 
   Uczestnikami mogą być niemowlęta, dzieci, a nawet dorośli.

                                                                                                                                                                               
                           

 


Wskazania do stosowania oddziaływań terapeutycznych  (osoby z):

     • problemami szkolnymi (zwłaszcza typu dyslektycznego, dysgraficznego, dysortograficznego)
     • z opóźnieniami rozwojowymi
     • zaburzeniami uwagi i koncentracji   
     • zaburzeniami zachowania i emocji
     • z autyzmem, zespołem Aspergera, 
     • z niepełnosprawnością intelektualną
     • z zaburzeniami mowy
     • z MPDZ
     • z ADHD
     • z różnymi zespołami genetycznymi /zespół Downa, zespół kruchego chromosomu X, zespół Williamsa i inne/

 


INFORMACJA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH TERAPIĘ SI


   1. Pierwsza seria spotkań to co najmniej 5 cotygodniowych spotkań – 3 diagnostyczne i 2 terapeutycznych. Cały proces terapii
       zwykle trwa minimum 1 rok do 2-3 lat lub dłużej. Jest to kwestia indywidualna.

   2. Treningi odbywają się raz w tygodniu (w ustalonym z osobą uczestniczącą w terapii dniu i godzinie).
 
   3. Przyjmuje się, że czas efektywnej pracy z osobą to 45-60 minut, jednak czas trwania jednej sesji jest zróżnicowany i zależy od    wielu czynników (wiek,
       stopień zaawansowania, możliwości, stan psychofizyczny osoby podejmującej terapię, itp.)
 
   4. W przypadkach losowych uczestnik terapii SI zobowiązany jest niezwłocznie poinformować telefonicznie Poradnię o swojej nieobecności.
       W takim przypadku ustalany jest wyjątkowo inny termin sesji. Dla skuteczności terapii przerwy pomiędzy sesjami nie powinny być dłuższe niż 10 dni.
       Poradnia dołoży wszelkich starań, aby termin 10-dniowy nie został przekroczony.
 
   5. Jeżeli wizyta nie zostanie wcześniej odwołana i terapeuta będzie bezskutecznie oczekiwał na pacjenta – przy następnej wizycie zostanie on jest zobowiązany
       uiścić opłatę za trening, który nie odbył się z jego winy.
 
   6. Po zakończeniu pierwszej serii treningów uczestnik terapii SI wraz z terapeutą, po przeanalizowaniu jej efektów, podejmują decyzję o zakończeniu, przerwie,
       lub kontynuowaniu treningów. 


Rejestracja i dojazd

   Gabinet terapii integracji sensorycznej mieści się w budynku Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej przy ulicy Gwarnej 6A (boczna Piłsudskiego),
   w centrum Wrocławia, niedaleko Dworca Głównego PKP i jest czynny w godzinach otwarcia Poradni.

    Rejestracja osobista lub telefoniczna pod numerem (71) 795 92 20; mobile: 0500 800 144.


   Dojazd spoza Wrocławia pociągiem do Dworca Głównego PKP lub autobusem do Dworca Centralnego PKS.
   Z terenu Wrocławia – każdym tramwajem lub autobusem, który dojeżdża w okolice Dworca Głównego PKP, ulic: Gen. T. Kościuszki, ks. H. Kołłątaja,
   Mar. J. Piłsudskiego.

 
                                                                                                                  SERDECZNIE ZAPRASZAMYUWAGA!!!

W związku z reorganizacją Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zajęcia INTEGRACJI SENSORYCZNEJ zostają zawieszone do odwołania.
 Uwaga! W naszym serwisie wykorzystywany jest mechanizm ciasteczek (ang. cookies). Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wyłączenie go w ustawieniach Państwa przeglądarki. Zablokowanie tego mechanizmu nie uniemożliwia korzystania z naszej strony.