Medycyna Pracy

 

   Stosownie do zapisów Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o służbie medycyny pracy (tekst ujednolicony Dz. U. z 2004 Nr 125 poz. 1317 z póżn. zm.) na pracodawcy spoczywa obowiązek objęcia profilaktyczną opieką medyczną zatrudnionych pracowników. W celu zabezpieczenia Państwa pracowników w kompleksowe spektrum usług z zakresu medycyny pracy zachęcamy do skorzystania z usług PRO-MED sp. z o.o.
 

   Posiadamy trzynastoletnie doświadczenie w wykonywaniu badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych, końcowych) jak i w świadczeniu kompleksowych usług medycyny pracy. Zakres realizowanych przez naszą przychodnię usług obejmuje także ocenę środowiskową stanowiska pracy, usługi z zakresu BHP, oraz świadczenia ogólnej opieki zdrowotnej.


     Nasze zaplecze fachowe to doskonali specjaliści wszystkich dziedzin wiedzy medycznej, w tym pracownicy naukowi Akademii Medycznej, specjaliści Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z bogatą praktyką i uprawnieniami do wykonywania badań osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż wszystkie badania wykonujemy w oparciu o nowoczesną infrastrukturę medyczną, w tym laboratoria, pracownie: RTG, EKG, audiometryczną, spirometryczną oraz psychotechniczną.

Badania profilaktyczne wykonujemy - w ciągu jednego dnia -  we wszystkie dni powszednie w przychodni w centrum Wrocławia, przy
ul. Gwarnej 6A
. Informacje na temat zasad wykonywania badań z zakresu medycyny pracy uzyskacie Państwo dzwoniąc do naszej rejestracji pod numer (71) 344 37 86
lub do biura zarządu pod numer (71) 343 13 36; mobile: 0500 800 144. 

 

Kompleksowe usługi w zakresie medycyny pracy:


  Świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki medycznej:

        • wykonywanie badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych i końcowych) stosownie do zapisów  Kodeksu Pracy
          i  Ustawy o służbie medycyny pracy;
        • orzecznictwo lekarskie dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy;
        • usługi z zakresu diagnostyki medycznej;
        • czynne poradnictwo z zakresu chorób zawodowych, lub związanych z warunkami pracy;
        • działalność konsultacyjna, diagnostyczno – lecznicza i profilaktyczna z zakresu patologii zawodowej;
        • szczepienia profilaktyczne pracowników (WZW, przeciw grypie);
        • szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
        • wdrażanie programów promocji zdrowia;


   Świadczenia z zakresu ochrony pracy
:


        • ocena warunków pracy;
        • ocena ryzyka zawodowego;
        • poradnictwo w zakresie organizacji pracy, ergonomii i fizjologii pracy;
        • rzeczoznawstwo z zakresu medycyny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;


   Świadczenia z zakresu ochrony środowiska pracy
:


        • nadzór środowiska pracy poprzez przegląd stanowisk pracy;
        • udział lekarza w komisjach BHP i powypadkowej;
        • pomiary środowiskowe na stanowiskach pracy;
        • ocena środowiska pracy;
        • doradztwo i organizacja nadzoru w zakresie ochrony środowiska pracy;


   Świadczenia z zakresu lecznictwa
;

   Organizacja rehabilitacji zawodowej
;

   Diagnoza i terapia psychologiczna
.


   Usługi realizujemy na podstawie zawartej z pracodawcą umowy określającej zakres przedmiotowy oraz wysokość wynagrodzenia za poszczególne badania. 
W zależności od ilości zatrudnianych przez przedsiębiorstwo pracowników praktykujemy odpłatność na podstawie obowiązującego w przychodni cennika, lub na podstawie zakupionego i wynegocjowanego cenowo pakietu usług na jednego pracownika.


Katalog Medycyna Pracy - oferta badań okresowych. - plik do pobraniaUwaga! W naszym serwisie wykorzystywany jest mechanizm ciasteczek (ang. cookies). Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wyłączenie go w ustawieniach Państwa przeglądarki. Zablokowanie tego mechanizmu nie uniemożliwia korzystania z naszej strony.